Regulamin Darowizn i Strony Internetowej Fundacji Dignify

  • 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze strony internetowej projectdignify.com (dalej: „Strona Internetowa”), czyli usługi świadczonej droga elektroniczną przez Administratora portalu, tj. Fundację Dignify (dalej: „Fundacja”) z siedzibą w Warszawie (ul. Zapłocie 12/3 ; 02-970 Warszawa), wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000806671 posiadająca NIP 9512491425; dane kontaktowe: e-mail: kontakt@projectdignify.com. Ilekroć w dalszej treści Regulaminu użyto zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w znaczeniu nadanym im w Polityce Prywatności; chyba że z treści Regulaminu wynika inaczej.

 

  • 2. Zakres świadczonych usług

Fundacja, za pośrednictwem Strony Internetowej świadczy usługi Newslettera i Formularza Kontaktowego oraz umożliwia przekazanie darowizny na cele statutowe Fundacji. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z usługi Newslettera oraz Formularza Kontaktowego zostały określone w Polityce Prywatności. Subskrypcja Newslettera jest bezpłatna.

 

  • 3. Przekazywanie darowizn

Każda osoba, która chce wesprzeć działania Fundacji (Darczyńca) może przekazać darowiznę w w złotówkach (PLN) bądź euro (EUR). Darowizna może być jednorazowa lub cykliczna. Darowizna cykliczna oznacza zobowiązanie do dokonywania comiesięcznych wpłat. Wpłata darowizny nie wymaga rejestracji ani logowania. Na Stronie Internetowej dostępne są trzy możliwości przekazania                                                                darowizny: „POMAGAM” – darowizna jednorazowa lub cykliczna przeznaczona na cele statutowe Fundacji, wparcie zbiórki Fundacji w serwisie Siepomaga.pl oraz za pośrednictwem serwisu FaniMani. Dokonanie wpłaty „POMAGAM” możliwe jest po podaniu imienia i nazwiska oraz zaakceptowaniu Regulaminu Strony Internetowej oraz Polityki Prywatności. Dodatkowo Darczyńca może podać swój adres e-mailowy lub zapisać się na subskrypcję usługi Newslettera (fakultatywnie).

Dane Fundacji niezbędne do dokonania przelewu wraz z numerem konta znajdują się na dole strony głównej. W tytule przelewu należy wskazać: „Darowizna na cele statutowe Fundacji”. Podanie adresu mailowego w sytuacjach wpłaty darowizny poprzez Stronę Internetową umożliwi Fundacji wysłania potwierdzenia dokonanej darowizny oraz przesłania wiadomości z podziękowaniem za wsparcie działań Fundacji.

 

  • 4. Finansowanie działań Fundacji

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z: darowizn przekazanych przez Darczyńców (zarówno na cele statutowe; spadków oraz zapisów; subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych, w tym w szczególności projektów międzynarodowych, grantów, programów wsparcia i pomocy; wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek; dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych. Dodatkowo, Fundacja może prowadzić również działalność gospodarczą, m.in. za pośrednictwem sklepu internetowego. Środki uzyskane z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczane są na cele statutowe Fundacji oraz jej utrzymanie.

 

  • 5. Wymagania techniczne

Korzystanie ze Strony Internetowej uzależnione jest od spełnienia wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta Użytkownik. Minimalne wymagania techniczne, o których mowa w pkt 1 powyżej, to: dostęp do sieci Internet; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów HTML oraz akceptująca pliki cookies, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej. Dodatkowo, Użytkownik lub Darczyńca chcący skorzystać z usług obejmujących otrzymywanie wiadomości e-mail (Formularz Kontaktowy, Newsletter, otrzymanie podziękowania wpłaconej darowizny), powinien posiadać poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

 

  • 6. Postanowienia końcowe

Fundacja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej, w tym wprowadzania niezbędnych aktualizacji. Niezależnie jednak od powyższego, Fundacja oświadcza, że wypadku awarii – bez względu na jej przyczynę – istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na Stronę Internetową, jak również czasowego braku dostępu do Strony Internetowej. Regulamin Strony Internetowej obowiązuje od momentu opublikowania. Fundacja zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O wszystkich zmianach Użytkownicy oraz Darczyńcy zostaną poinformowani (przykładowo: za pośrednictwem wiadomości e-mailowej lub poprzez publikację informacji na Stronie Internetowej). Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na Stronie Internetowej. Pytania oraz uwagi związane z Regulaminem Strony Internetowej mogą być zgłaszane na adresy Fundacji (pocztą tradycyjną, e-mailową, telefonicznie), wskazane w § 1 pkt 1 Regulaminu.

Wybierz kwotę wsparcia i zmień świat choćby jednego chorego dziecka

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej o plikach cookies.